BOOK ALTID DEN BEDSTE PRIS
 
 

SUSTAINABLE

WAYS


NÅR VI SIGER, AT VI DRIVER ANDERLEDES HOTELLER MED OMTANKE – JA SÅ MENER VI DET

…så meget, at det er vores klare mission for vores virksomhed. En ansvarlig og bæredygtig tilgang til at drive hoteller er altafgørende nu, så vi også kan tilbyde ekstraordinære gæsteoplevelser i fremtiden. Hos Brøchner Hotels, tager vi stilling til, hvordan vi påvirker den verden, vi er en del af, og menneskerne omkring os. For os er det vigtigt at tage ansvar - og inspirere vores gæster til at gøre det samme. Og vi arbejder hårdt på at forbedre os hele tiden. Nogle ting er simpelthen en selvfølge for os at gøre, og andre ting har vi valgt særligt at støtte op om.

VORES SDG STRATEGI
Har du aldrig hørt om SDG? Så lad os lige hurtig opsummere, hvad det går ud på. SDG er kort for Sustainable Development Goals, og omhandler FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling hen mod 2030. 

Vores strategi for bæredygtighed er baseret på og forankret i vores kerneværdier: Ansvar, Passion og Omsorg.
Vi arbejder løbende med disse værdier og gør os umage for, at de er forankret dagligt overfor vores gæster, kollegaer og partnere. For at lykkes med det, har vi koblet hver af vores værdi til tre overordnede fokusområder: Produkt, Mennesker og Planet. Og for at sikre fokus i vores arbejde i en global kontekst, har vi linket hvert fokusområde med tre af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #3: Sundhed og trivsel og #12: Ansvarligt forbrug og produktion. Vi har udvalgt disse mål baseret på, hvor vi har vores styrker og hvor vi kan tage ansvar for fremtiden.

Se her, hvordan vores værdier er koblet til de tre SDG fokusområder:

VORES VÆRDIER & FN MÅL:

ANSVAR
PRODUKT

FNs verdensmål #11:
Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi tager ansvar for vores produkt – vores hoteller og hostel. Det betyder, at vi arbejder mod re-ducering af vores forbrug og prioritering af bæredygtige energikilder.

LÆS MERE

PASSION
MENNESKER

FNs verdensmål #3:
Sundhed og trivsel

Vi er passionerede omkring mennesker – både i vores egen organisation og dem, omkring os.LÆS MERE

OMSORG
PLANET

FNs verdensmål #12:
Ansvarligt forbrug og produktion

Vi drager omsorg om vores pla-net. Det gør vi ved at stille krav til vores leverandører, indkøbe ansvarligt og arbejde mod at mindske forbruget i vores pro-duktion.


LÆS mere
WE AIM AT ADDRESSING
THE CHALLENGES OF TODAY,
SO WE CAN CREATE EXTRAORDINARY
EXPERIENCES TOMORROW

ANSVAR
PRODUKT


VEDVARENDE ENERGI

Al elforbrug på vores hoteller og hostel er dækket af 100% miljøcertificeret vindenergi, det er vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft.


GREENKEY

Vi er en del af den internationale miljøcertificering Green Key, hvorigennem vi sikrer, at vi lever op til skarpe miljøkrav og energiforbedringer.


REDUCERET ENERGIFORBRUG

Vores målsætning er at reducere el, vand og varmeforbrug – et område, vi har arbejdet kontinuerligt med gennem årene. Frem mod 2025 er vores målsætning at reducere vores samlede energiforbrug med yderligere 5-7 %.

PASSION 
MENNESKER


PASSION FOR VORES LOKALSAMFUND

Vi er passionerede omkring mennesker, også dem i vores lokalsamfund. Derfor har vi indledt et samarbejde med Aktivitetscentret Sundholm i København, hvor vi donerer møbler og inventar til udsatte og hjemløse borgere, der skal etablere sig i et hjem på ny.

To gange om året afholder vi tøjindsamling på vores hoteller fra naboer, gæster og os selv, som doneres til byens herberg. På den måde benytter vi vores lokale netværk og centrale placeringer til at skabe værdi for andre.ET PASSIONERET TEAM - DER TRIVES

Trivsel er helt centralt for måden, vi driver virksomhed. Dette gælder især for vores kollegaer. For os er det vigtigt, at vores kerneværdier kan kendes, ses og ikke mindst mærkes. Nye kollegaer introduceres til vores virksomhed og vores kerneværdier gennem BRØCHNER ACADEMY. Brøchner Hotels skal samtidig være et sted, du har lyst til at besøge. Om du er nuværende eller tidligere kollega, er du altid velkommen. Derfor har vi oprettet BRØCHNER ALUMNI, et fællesskab hvor nuværende og tidligere kollegaer kan mødes.

OMSORG
PLANET


'SUPPLIER CODE OF CONDUCT'

Gennem vores Supplier Code of Conduct stiller vi krav til, at alle vores leverandører lever op til internationale konventioner, gældende miljølovgivning, arbejdslovgivning og vi sætter krav til, at vores leverandører selv arbejder med bæredygtighed.

REDUKTION AF MADSPILD

Vores målsætning er et ansvarligt forbrug af vores ressourcer, bl.a. gennem at mindske madspild. Det sker blandet andet ved portionsanretninger og servicestørrelser, optimeret vareindkøb samt genanvendelse. Vi kender og måler forbruget per gæst og optimerer vores indkøb samt drift herefter. Hvis indkøbet per gæst stiger, er der handlingsplaner for, hvordan det reduceres.

UDFASNING AF ENGANGSPLAST

Fra 2022 udgør engangsplast og engangsemballage maks. 2% af vores indkøb. Engangsplast er kun en del af vores drift, hvor det operativt ikke kan undgås, eksempelvis ved behov for holdbart produkt til skiltning og i vores køkkener

ØKOLOGISK MORGENMAD

90-100 % af vores morgenmad ’Good Morning. It’s Organic!’ er økologisk. Det vil den også være i fremtiden. Vi indkøber altid frugt og grønt, der er sæsonrelevant. Desuden udgør kød under 10% af vores morgenmad. Se mere om vores økologiske morgenmad

@MITVIUE

HVERT ÅR SLUKKER VI AL LYSET UNDER

EARTH HOUR

PÅ ALLE VORES LOCATIONS

{{comparison.intro}}{{heading}}
{{item.key}}

Vent venligst..