Købsvilkår &

betingelser
webshop

BILLETTER

Følgende betingelser er gældende for køb af billetter i Brøchner Hotels A/S’ webshop og accepteres af køber ved betaling. Brøchner Hotels forbeholder sig retten til at aflyse eller tilbagetrække ordren hvis en af følgende betingelser bliver overskredet eller Brøchner Hotels oplever misbrug af billetten.

FORTRYDELSESRET

Billetsalg er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jævnfør Lov om forbrugeraftaler §18, stk. 2, nr. 12. Billetten kan derfor ikke returneres og kan ligeledes ikke ombyttes til kontanter eller tilgodehavende.

MISTET BILLET

Har køber mistet sin billet, har Brøchner Hotels A/S mulighed for at udstede en ny. Køber skal sende en mail med fulde navn og købsdato til tickets@brochner-hotels.dk hvorfra en ny billet vil blive sendt til køber. Den gamle billet vil blive deaktiveret og ikke være mulig at bruge igen.

REFUNDERING

Vi refunderer alene billetter ved aflysning. Ved aflysning forstås en situation, hvor et arrangement slet ikke gennemføres. I tilfælde hvor et arrangement flyttes til et andet tidspunkt eller anden dato, vil billetter ikke blive refunderet.

OVERDRAGELSE AF BILLETTER TIL TREDJEMAND

Overdragelse af billetter i forretningsmæssigt øjemed er ikke tilladt. Forretningsmæssigt øjemed omfatter, men er ikke begrænset til, følgende forhold:
- Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen og mulig fortjeneste herved. Det bemærkes hertil, at det ifølge Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer §1 er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter, og at dette kan straffes med bøde.
- Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende, uden at der på forhånd er opnået accept fra Brøchner Hotels A/S’ side. Annulleres en billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Brøchner Hotels A/S at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget, dog minimum DKK 500,00 pr. billet.
- Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende, uden at der på forhånd er opnået accept fra Brøchner Hotels A/S’ side.Annulleres en billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Brøchner Hotels A/S at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget, dog minimum DKK 500,00 pr. billet

FORBEHOLD

Brøchner Hotels A/S forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris. Brøchner Hotels A/S tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. Brøchner Hotels A/S er alene ansvarlig for købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Brøchner Hotels A/S’ ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til den betalte billetpris

KØBS- OG LEVERINGSPROCES

Følgende forløb gennemgås på www.brochner-hotels.dk ved køb af billetter.
- Valg af ”Ticket”
- Vælg antal billetter
- Indtast information samt e-mail hvortil betalingslink samt billet/billetterne vi blive fremsendt.
- Gebyrer kan forekomme, afhængigt af hvilket betalingskort der anvendes.
- Når bestilling er gennemført vil køber modtage et betalingslink på oplyste e-mail
- Billet/billetter vil ikke blive fremsendt før betalingslink er betalt
- Når betalingslinket er betalt, vil køber modtage billetten/billetterne
- Billetten/billetterne vil kun være muligt at modtage via mail. Det er ikke muligt at få tilsendt billetten/billetterne printet.

GAVEKORT

Følgende betingelser er gældende for køb af gavekort i Brøchner Hotels A/S’ webshop, og accepteres af køber ved betaling.

GAVEKORTET

Gavekortet kan bruges på alle hoteller ejet og drevet af Brøchner Hotels A/S. Gavekortet kan bruges på køb af overnatning booket direkte hos Brøchner Hotels, som betaling på www.brochner-hotels.dk, som betaling i Brøchner Hotels lobbybarer og boutique samt morgenmadsrestauranter. Gavekortet kan ikke anvendes i andre restauranter på Brøchner Hotels A/S hoteller end morgenmadsrestauranterne, eller på overnatninger købt igennem en 3. part. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

- Gavekortet er gyldigt 1 år efter udstedelsesdato
- Gavekortet kan bruges over flere gange, der oplyses blot voucher nummer ved køb og det pågældende beløb vil blive trukket fra det samlede beløb.
- Gavekortet skal bruges inden for den gyldige periode der er skrevet på gavekortet, der kan derfor ikke købes hotelophold efter den udløbsdato der er skrevet på gavekortet
- Ved spørgsmål vedrørende gavekortet kontaktes giftcards@brochner-hotels.dk
- Hvis gavekortet udløber er det muligt for køber at forlænge brugstiden yderligere to år mod et gebyr på 175DKK.

FORTRYDELSESRET

I henhold til dansk lovgivning har køber 14 dages fortrydelsesret på køb af gavekort hos Brøchner Hotels A/S. Ønsker køber at gøre brug af fortrydelsesretten vil det fulde beløb returneres, med mindre gavekortet er taget i brug. Efter ibrugtagning annulleres kun det tilbageværende beløb. Fortrydelsesrettens 14 dage er gældende fra modtagelse af gavekortet.

BEGRÆNSET ANSVAR

Brøchner Hotels A/S er ikke ansvarlig for refundering af gavekort som er bortkomne efter ibrugtagning. Såfremt et gavekort mistes før ibrugtagning har Brøchner Hotels A/S mulighed for at udstede et nyt til køber. For udstedelse af nyt gavekort, kontakt giftcards@brochner-hotels.dk

KØBS- OG LEVERINGSPROCES

Følgende forløb gennemgås på www.brochner-hotels.dk ved køb af gavekort.
- Valg af ”Gavekort”
- Vælg beløb på gavekortet
- Indtast information samt e-mail hvortil betalingslink samt gavekortet vi blive fremsendt.
- Gebyrer kan forekomme, afhængigt af hvilket betalingskort der anvendes.
- Når bestilling er gennemført vil køber modtage et betalingslink på oplyste e-mail
- Gavekortet vil ikke blive fremsendt før betalingslink er betalt
- Når betalingslinket er betalt, vil køber modtage gavekortet
- Gavekortet vil kun være muligt at modtage via mail. Det er ikke muligt at få tilsendt gavekortet printet.